headerphoto

Informacija apie egzaminus

Kaip ir daugėlyje kovos menu stiliuose, Jiu-Jitsu Jugo-ryu/Toide naudojama rangų sistema – diržai. Rangų sistemoje yra 6 mokinio (kyu) ir 10 meistrų (dan) meistriškumo laipsniai.

6 KYU

5 KYU

4 KYU

3 KYU

2 KYU

1 KYU

1 DAN